Akademie

Tomáš Foltýn

foltyn

Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.

  • Právo v podnikání
  • Právní úprava obchodních korporací
  • Základy práva I
  • Základy práva II
  • Základy práva III

2010: Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
obor Politologie

2005: Mgr.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
obor Politologie

2004: Mgr.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
obor Právo a právní věda

FOLTÝN, T. Utváření stranického systému v podmínkách transformace politického systému. Italský stranický systém v letech 1994 – 2008. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2011. 195 s. Vedoucí dizertační práce prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

BĚLEJA, K., T. FOLTÝN a K. MAREK. Právo I. 1. vyd. Brno: Sting spol.s r.o., 2014. s. 1-24, 24 s. ISBN 978-80-87482-20-9.

BĚLEJA, K. T. FOLTÝN a K. MAREK. Právo III – autorské právo. 2. přeprac. vyd. Brno: STING, spol. s r.o., 2014. 48 s. ISBN 978-80-87482-25-4.

BĚLEJA, K. T. FOLTÝN a K. MAREK. Právo III – pracovní právo. 2. přeprac. vyd. Brno: STING, spol. s r.o., 2014. 119 s. ISBN 978-80-87482-26-1.

Elektronická přihláška ke studiu