Studium

Termíny a poplatky

Finanční stránka studia

Bakalářské studium:

Roční školné: 40 000,- Kč


Podrobnosti k poplatkům:

  • Školné je třeba uhradit nejpozději ke dni zápisu do studia. Školné na letní semestr je třeba uhradit do 31.1.
  • Platby lze realizovat převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně školy.
Elektronická přihláška ke studiu