Studium

Termíny a poplatky

Finanční stránka studia

Bakalářské studium:

Poplatek za přijímací řízení      500 Kč
Zápisné (jednorázové pro celé studium)      2 000 Kč
Roční školné      40 000 Kč

 

 

 

Studenti prezenčního studia s výbornými studijními výsledky mohou získat stipendium až do výše školného. Viz prospěchové stipendium.


Navazující magisterské studium:

Poplatek za přijímací řízení      500 Kč
Zápisné (jednorázové pro celé studium)      2 000 Kč
Roční školné      50 000 Kč

 

Studenti prezenčního studia s výbornými studijními výsledky mohou získat stipendium až do výše školného. Viz prospěchové stipendium.


Způsoby platby:

  • Platby lze realizovat převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně školy.
  • Poplatek za přijímací řízení (500,- Kč) je třeba uhradit nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášek, jinak není přihláška do daného přijímacího řízení zařazena – Raiffeisen Bank, č.ú. 5004201208/5500, variabilní symbol – rodné číslo studenta.
  • Zápisné (2 000,-Kč) se platí v hotovosti při přijímacím řízení ve škole.
  • Školné je třeba uhradit nejpozději ke dni zápisu do studia. Školné na letní semestr je třeba uhradit do 31.1

Uvedené poplatky a termíny se vztahují na studenty přijaté od roku 2015.

Elektronická přihláška ke studiu