Studium

Termíny a poplatky

Finanční stránka studia

Bakalářské studium:

Poplatek za přijímací řízení 500 Kč  (po zápisu se započítává do školného)
Zápisné (jednorázové pro celé studium)  2 000 Kč  
Roční školné  40 000 Kč  

 

Studenti prezenčního studia s výbornými studijními výsledky mohou získat stipendium až do výše školného. Viz prospěchové stipendium.


Podrobnosti k poplatkům:

  • Poplatek za přijímací řízení (500,- Kč) je třeba uhradit nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášek, jinak není přihláška do daného přijímacího řízení zařazena – Raiffeisen Bank, č.ú. 5004201208/5500, variabilní symbol – rodné číslo studenta. Po zápisu do studia je poplatek započítán do školného.
  • Zápisné (2 000,-Kč) se platí v hotovosti při přijímacím řízení ve škole.
  • Školné je třeba uhradit nejpozději ke dni zápisu do studia. Školné na letní semestr je třeba uhradit do 31.1.
  • Platby lze realizovat převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně školy.
Elektronická přihláška ke studiu