Studium

Studium pro absolventy VOŠ

Absolventi vyšších odborných škol, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část, mohou v rámci modifikovaného studijního plánu nastoupit do bakalářského studijního programu Ekonomika a management. V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specializací:

  • Zdaňování,
  • Organizace a řízení malých a středních podniků,
  • Management podnikových procesů.

a to v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia.

Délka studia je závislá na počtu uznaných kreditů ze studia na vyšší odborné škole. Minimální délka studia je 1 rok.

Profilové předměty programu (specializace) je nutné absolvovat na vysokoškolské úrovni (viz studijní plány ke stažení). O uznání ostatních předmětů lze žádat v rámci přijímacího řízení. Podrobné podmínky pro proces uznávání předmětů z vyšší odborné školy jsou uvedeny v pokynu rektora, který je zde k dispozici ke stažení.


Poplatky za studium:
Školné / semestr: 20 000 Kč
 

Lhůty pro podání přihlášek a termíny přijímacího řízení naleznete zde.

hat icon Elektronická přihláška ke studiu