Studium

Studium pro absolventy VOŠ

Absolventi vyšších odborných škol, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část, mohou v rámci modifikovaného studijního plánu nastoupit do bakalářského studijního programu Ekonomika a management. V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specializací:

  • Zdaňování,
  • Organizace a řízení malých a středních podniků,
  • Management podnikových procesů.

a to v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia.

Délka studia je závislá na počtu uznaných kreditů. Minimální délka studia je 1 rok. Podrobné podmínky pro proces uznávání předmětů z vyšší odborné školy jsou uvedeny v pokynu rektora, který je zde k dispozici ke stažení.


Poplatky za studium:

Poplatek za přijímací řízení      500 Kč
Zápisné (jednorázové pro celé studium)      2 000 Kč
Školné / semestr (poplatek se týká prvních 3 semestrů studia)      20 000 Kč

 

 

 

Lhůty pro podání přihlášek a termíny přijímacího řízení naleznete zde.

hat icon Elektronická přihláška ke studiu