Akademie

Roman Horák

horak

doc. Ing. Roman Horák, CSc.

  • Účetnictví
  • Manažerské účetnictví
  • Veřejné finance

2011: doc.
Univerzita obrany Brno
obor Ekonomika obrany státu

1993: CSc.
VA Brno
obor Vojenská logistika

1980: Ing.
VVŠ TTZ Žilina
obor Finance

HORÁK, R. BERNATÍK, Petr. The attitude to budget reforms of Austria and the Czech Republic. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE v Praze, 2012, p. 39-45. ISBN 978-80-245-1764-3.

HORÁK, R., ŠIMÁČKOVÁ, K. Ethics as Tool fo Better Financial and Budgetary Discipline in Defence SectorIn: Enviroment and Economic Development WSEAS Press. Paříž: WSEAS , 2012, p. 428-433. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-139-5.

HORÁK, R., IVANČÍK, R. Financing of the Armed Forces of the Slovak Republic andthe Army to the Czech Republic in a Time of Budgetary Restrictions. The Knowlidge-Based Organization, 2012, vol. 18, p. 147-156. ISSN 1843-6722.

HORÁK, R. a VINCENCOVÁ, E. Manažerské účetnictví, stud. text pro dist. vzdělávání. Brno, 2013. Nakladatelství Sting, s.r.o., 137 s. ISBN ISBN 978-80-87482-15-5.

HORÁK, R. BERNATÍK, Petr. Growing unexpended balances the budget of the MODof the Czech Republic. In International, scientific and practical conference of young scientists and students. Riga, 2015, p. 23-29. ISBN 978-9984-47-102-0

Elektronická přihláška ke studiu