Akademie

Renáta Ježková

jezkova

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

  • Podnikání v MSP
  • Management MSP
  • Řízení lidských zdrojů

2009: doc.
Fakulta managementu Prešovské univerzity v Prešově
studijní obor Management

2005: Ph.D.
Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě,
Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje,
obor Ekonomická teorie

1999: Ing.
Materiálovo-technologická fakultě STU v Trnavě
obor Management prům. podniků

1999: Mgr.
Fakulta managementu UK v Bratislavě
studijní obor Management

JEŽKOVÁ, R. – JEŽEK, J. (2011): Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2011. 248 s. ISBN 978-80-89447-47-3. (50%)

JEŽKOVÁ, R. (2013): Inovácie v malých a stredných podnikoch v Českej republike. In: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta (eds.): Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. 2013.

JEŽKOVÁ, R. (2014): Fenomén zvaný start up. Východiska, fungování, výzvy. ACTA STING, Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2/2014, s. 32-48. ISSN 1805-6873.

JEŽKOVÁ, R. – VINCENCOVÁ, E. (2015): Teoretická východiska managementu a podnikání v malých a středních podnicích.

In: JEŽKOVÁ, R., KRÁL, D., MAREK, K., TRČKA, L., VÁGNER, I., VINCENCOVÁ, E. (2015): Podnikání a management v malých a středních podnicích: teoretické aspekty a aplikace. 1. vyd. Brno: STING, spol. s r.o., 2015. 399 s. s. 14-68. ISBN 978-80-87482-30-8.

JEŽKOVÁ, R. (2015): Význam lidských zdrojů a jejich management v malých a středních podnicích.

In: JEŽKOVÁ, R., KRÁL, D., MAREK, K., TRČKA, L., VÁGNER, I., VINCENCOVÁ, E. (2015): Podnikání a management v malých a středních podnicích: teoretické aspekty a aplikace. 1. vyd. Brno: STING, spol. s r.o., 2015. 399 s. s. 69 – 136. ISBN 978-80-87482-30-8.

Elektronická přihláška ke studiu