Akademie

Renáta Hótová

hotova

prof. dr. Ing. Renáta Hótová

hotova@post.sting.cz

  • Auditing

2008: prof.
Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
obor Podniková ekonomika a management

2001: doc.
Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
obor Finance

1998: Dr.
Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
obor Podnikatelství a management

1987: Ing.
Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
obor Ekonomika průmyslu

HÓTOVÁ, R., BĚLOHLÁVEK, A. Znalci v mezinárodním prostředí v soudním řízení civilním a trestním v rozhodčím řízení a investičních sporech. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 551 s. ISBN 978-80-7400-395-0. (50%)

HÓTOVÁ, R., BARTOŠÍKOVÁ, M. Czy biznes moze być etyczny? In Mezinárodní konference „W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju Wybrane zagadnienia.“ Warszawa: Fabryka Druku Sp. z o.o., 2011. s. 105-111 (6 s.). ISBN 83-89884-27-5. (50%)

HÓTOVÁ, R. Účetní souvztažnosti 2012 – 2013.[HÓTOVÁ, Renáta, část 2, díl 1: Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek, s. 11-33 (23s.) 6,9 %]. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. 330 s. ISBN 978-80-7357-725-4.

286 znaleckých posudků v letech 2007- 2012 v oblasti ekonomiky.

HÓTOVÁ, R., BĚLOHLÁVEK, A. Expertii in cadrul procedurilor internationale (in litigii civile si penale, in arbitrajul international si in protectia investitiilor straine. Bucuresti: C.H.Beck, 2012.512 s. ISBN 978-606-18-0057-5

HÓTOVÁ, R. a kolektiv, Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, kapitola 2., Wolters Kluwer 2014, ISBN 978-80-7478-486-6.

Elektronická přihláška ke studiu