Věda a výzkum

Redakční rada

 

Předseda: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., AKADEMIE STING v Brně

Místopředseda: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., AKADEMIE STING v Brně

 

Členové:

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Roman Horák, CSc., AKADEMIE STING v Brně

prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě

doc. Ing. Hanna Kalač, CSc., Národní univerzita statní daňové služby Ukrajiny

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA, Vysoké učení technické v Brně

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Masarykova univerzita v Brně

prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní v Praze

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. Giovanni Schiuma, Ph.D., Università della Basilicata, Potenza

prof. Inna Stecenko, Ph.D., Baltic International Academy, Riga

doc. Ing et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

 

hat icon Elektronická přihláška ke studiu