Věda a výzkum

Pokyny pro autory

Příspěvky se přijímají v češtině, slovenštině nebo angličtině. Za originalitu, odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor. V časopise ACTA STING nelze publikovat článek, který byl již uveřejněn v jiném periodiku, s výjimkou příspěvku publikovaného na konferenci AKADEMIE STING.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. O otištění příspěvku rozhoduje redakce časopisu na základě recenzního řízení. Recenzi zajišťuje redakce a recenzní řízení vůči autorovi příspěvku je anonymní. S výsledkem recenzního řízení a případnými připomínkami je autor seznámen.

Jsou očekávány texty se standardní strukturou vědecké práce: úvod, literární rešerše problematiky, použité metody, analýza problému, návrhy řešení a jejich diskuse.

Formální náležitosti příspěvků

  • Příspěvky jsou přijímány výhradně v elektronické podobě ve formátu MS Word na adrese výkonné editorky vincencova@post.sting.cz.
  • Rozsah příspěvku je očekáván mezi 4000-6000 slovy (přibližně 10-15 stran A4). Redakce může rozhodnout o zařazení příspěvku i s jiným rozsahem.
  • Časopis je tištěn ve stupních šedi; jsou přípustné pouze objekty (tabulky, grafy, obrázky), jejichž výpovídací schopnost touto skutečností není narušena.
  • Formátování příspěvku: veškeré pokyny týkající se formátování jsou uvedeny v přiložené šabloně.

Ke stažení: šablona příspěvku (docx, 54 kB)

Uzávěrka přijímání příspěvků:
č. 1/2015 – do 30. 4. 2015
č. 2/2015 – do 31. 10. 2015

hat icon Elektronická přihláška ke studiu