Akademie

Oto Štefan Kubik

kubik

doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

  • Ekonomická globalizace
  • Bankovnictví
  • Kapitálové trhy

1982: doc.
Vojenská akademie v Brně
obor Politická ekonomie

1977: CSc.
Vojenská politická akademie v Bratislavě
obor Politická ekonomie

1967: Ing.
VŠE Bratislava 1967, Fakulta národohospodářská
obor Politická ekonomie,

KUBIK, O. Centrální banka v didaktice předmětu „bankovnictví“. In: Daně – teorie a praxe 2009. Sborník referátů a abstraktů XII. ročníku mezinárodní odborné konference. Brno: AKADEMIE STING 2010. ISBN 978-80-86342-91-8.

KUBIK, O. K typologii environmentálních daní. In: Daně – teorie a praxe 2011. Sborník referátů a abstraktů XIV. ročníku mezinárodní odborné konference. Brno: STING 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.

KUBIK, O. Kameralistické chápání role veřejných financí. In Daně – teorie a praxe 2012. Brno: AKADEMIE STING, 2012, s. 57-58. ISBN 978‐80‐87482‐10‐0.

KUBIK, O. Obecné principy zdaňování podle A. Smitha a J.H.G. von Justiho: sborník příspěvků z konference Daně – teorie a praxe 2013. In. Brno : AKADEMIE STING, o.p.s., 2013. s. 47-50. ISBN 978-80-87482-14-8.

KUBIK, O. Teoretická východiska studijního oboru „malé a střední podnikání“. Sborník příspěvků z konference Daně – teorie a praxe 2015. In. Brno : AKADEMIE STING, o.p.s., 2015. s. 23-27. ISBN 978-80-87482-32-2.

Elektronická přihláška ke studiu