Akademie

Nina Bočková

Nina

Ing. Nina Bočková, Ph.D.

  • Mikroekonomie
  • Makroekonomie

1994 – Ukončené inženýrské studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně s vyznamenáním. Obor: Ekonomika a řízení strojírenského průmyslu

1994 – Ukončené studium – 4 semestrový kurz Základy práva, diplom

2012 – Ukončené studium na ICŽV Mendlova Univerzita
Učitelství odborných předmětů se zaměřením na Ekonomii,
akreditovaný obor MŠMT

2015 – Ukončené doktorské studium na FP VUT v Brně,
Ekonomika a management

BOČKOVÁ, N.; DOČEKALOVÁ, M. Effectiveness of Corporate R& D Expenditure and Human Resources in Czech Industry. In Finance and the Performance of firms in science, education, and practice. Zlin: Tomas Bata University in Zlin, 2013. s. 126-135. ISBN: 978-80-7454-246- 6. (50 %)

BOČKOVÁ, N. Research and Development Expenditure: Business Enterprises in the Visegrad Four. In IBIMA 23. Valencia: International Business Information Management Association, p. 1363-1371. 2014. ISBN: 978-0-9860419-1- 4. (100 %)

BOČKOVÁ, N. Nepřímá podpora V a V u českého podniku. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. Series D. 2014. ISSN 1211-555x. (100 %)

BOČKOVÁ, N.; DOČEKALOVÁ, M. Využití zdrojů financování V a V v části elektrotechnického průmyslu. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU. 2014. ISSN 1802-8527.(50 %)

BOČKOVÁ, N. Deciding on the type of R & D support: using fuzzy Expert systém. In IBIMA 26. Madrid: International Business Information Management Association, 2015. ISBN: 978-0-9860419-5-2. (100 %)

Elektronická přihláška ke studiu