Akademie

Monika Hodinková

hodinkova

Ing. Monika Hodinková, Ph.D.

hodinkova@post.sting.cz

  • Daňová evidence
  • Účetníctví
  • Zdaňování
  • SEP – Semestrální projekt

2015: Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podnikové finance

2010: Ing.
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

HODINKOVÁ, M. Tax management v malých a středních podnicích. Disertační práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015. 185 s. Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.

SADOVSKÝ, Z. a M. HODINKOVÁ. What Are The Key Factors Affecting Optimization Company’s Tax Liability? In: Time of challenges and opportunities: problems, solutions and prospects. Riga, 2015, p. 58-66. ISBN 978-9984-47-102-0.

HODINKOVÁ, M. ÚČETNICTVÍ I – Daňová evidence. Brno: STING, spol. s r.o. 2015. 111 s. ISBN 978-80-87482-31-5.

HODINKOVÁ, M. a P. SVIRÁK. Adoption of Tax Planning Instruments in SMEs. In: Enterprise and Competitive Environment. Brno, 2014. ISBN 978-80-87106-74-7.

HODINKOVÁ, M. a P. SVIRÁK. Bariéry rozvoje malých a středních podniků. Trendy ekonomiky a managementu. 2013, vol. 7, no. 17, p. 61-67

Elektronická přihláška ke studiu