Akademie

Michal Kuneš

kunes

Mgr. Michal Kuneš

  • Informatika
  • Oddělení ICT

2015: Mgr.
Masarykova univerzita, PedF, Brno
Učitelství technické a informační výchovy, Učitelství občanské výchovy

DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Michal KUNEŠ. Adobe Captivate – studijní výukové opory. 2010.

KUNEŠ, Michal a Martin DOSEDLA. Informační a komunikační technologie v práci sociálního pedagoga. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5.

DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Michal KUNEŠ. Portál studijních a výukových opor KTEIV. 2010.

DOSEDLA, Martin a Michal KUNEŠ. Realizace soutěže tvořivosti studentů katedry technické a informační výchovy PdF MU. In Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1.

DOSEDLA, Martin a Michal KUNEŠ. Využítí technologií Adobe Flash, PHP a MySQL v Administračním systému, jehož cílem je získávání průběžných výsledků studentů. In Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-5092-1.

Elektronická přihláška ke studiu