Akademie

Marianna Dražanová

drazanova

doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

  • Controlling
  • Řízení inovačního cyklu

1992: doc.
Univerzita Tarasa Ševčenka, Kyjev, Ukrajina
obor Inovační management a podnikání,

1987: CSc.
Univerzita Tarasa Ševčenka, Kyjev, Ukrajina
obor Ekonomika a řízení průmyslu

1970: Ing.
Fyzikální a technická fakulta, Dněpropetrovská univerzita
obor  Motory létacích strojů

DRAŽANOVÁ, M.: Formování integrovaného systému controllingu v oblasti podpůrných služeb.In: Vlastimil K. Vyskočil, František Kuda a kol. „Management podpůrných procesů. Facility Management“ (kolektivní monografie), 2.doplněné vydání. Professional Publishing, 2011, str. 168-176, ISBN 978-80-7431-046-1.

DRAŽANOVÁ, M.: Stratégia cieľového rozšírenia služieb. In: Finančný manažement, č.10, Jura Edition s.r.o., Bratislava, 2012, str.41-47, ISSN 1338-7065.

DRAZANOVA M., MAREK K. Factors improving the competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) in the context of globalization, s.109-119, In: Globalization and breakthrough positioning. Collective monography, edition by V.Yu.Pashkus, N.M.Starobinska, St. Petersburg: KultInformPress, 2013, 164 s. ISBN 978-5-8392-0436-2. (50%)

DRAZANOVA M.,MAREK.K, SADOVSKY Z.New strategies EU and creation of systém to manage R&D&I.In: Applied Sciences and technologies in the United States and Europe:common challeges and scientific findings,proceedings of the 4th International scientific conference. Cibunet Publishing.New York, USA, 23.12.2013, P.135-138, ISBN: 978-1-940260-15-0. (33%)

DRAZANOVA M.,SADOVSKY Z.:The peculiarity of the formation of innovative and creative potential in globalization. In: III International Scientific Conference “Transformational Processes in Law, Regional Economics and Economic Policies”, Baltic International Academy, 12 December 2014, Riga, Latvia. Sborník konference Baltic International Academy: p. 107-113, 2015. ISBN 978-9984-47-099-3. (50%)

Elektronická přihláška ke studiu