Akademie

Lukáš Trčka

trcka

Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

  • Marketing
  • Marketing applications
  • Základy procesního řízení

2015: Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta managementu a ekonomiky
obor Management a ekonomika

2008: Ing.
AKADEMIE STING, o.p.s.
obor Podniková ekonomika a management

2006: Bc.
AKADEMIE STING, o.p.s.
obor Zdaňování

TRČKA L. a DOBŘICKÝ, J. Modeling and implementation of process management in universities as a tool for building competitive regions in Central and Eastern Europe. International Forum on knowledge Asset Dynamics, Institute of Knowledge Asset Management, Matera 2012. ISBN 978-88-96687-08-6. (80%).

TRČKA, L. Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Centrum školského managementu, 2013. s. 136-143. ISBN 978-80-7290-636-9.

TUČEK, D., HRBAL, M. A L. TRČKA. Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 272 s. ISBN 978-80-7478-674-7.

TRČKA, L. Aplikace procesního řízení v podmínkách malých a středních podniků. In: JEŽKOVÁ, R., KRÁL, D., MAREK, K., TRČKA, L., VÁGNER, I., VINCENCOVÁ, E. Podnikání a management v malých a středních podnicích: teoretické aspekty a aplikace. 1. vyd. Brno: STING, spol. s r.o., 2015. 399 s. s. 166 – 223. ISBN 978-80-87482-30-8.

TRČKA, L. Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání. Disertační práce. Zlín: Univerzita Tomaše Bati ve Zlíně. 2015. 170 s.

Elektronická přihláška ke studiu