Akademie

Ludmila Hromková

avatar_zeny

doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.

  • Management podnikových procesů
  • Základy procesního řízení

1980: doc.
obor Teorie řízení

1978: CSc.
obor Teorie řízení a plánování

1969: Ing.
VUT v Brně, Fakulta strojní
obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby

HROMKOVÁ, L. Výběr procesů pro reengineering metodou Thinking process – TOC. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 1-5. ISBN-ISSn: 978-80-7318-798-9

NOVÁK, Z., ZÁMEČNÍK, R., HROMKOVÁ, L. Řízení energetických procesů s cílem snížení nákladů firmy. INTERCATEDRA, 2009, roč. XXV., č. 1., s. 107-111. ISSN: 1640-3622 (30%)

HROMKOVÁ, L. a GREPLOVÁ, H. Využití metod procesního řízení k inovaci systému řízení fakulty. Sociálno-ekonomické revue, 2010, roč. 8.,č. 4, s. 28-34. ISSN: 1336-3727 (50%)

Trčka, L., Hromková, L. Process management in the environment of higher educational institutions (2010)  – publikováno na konferenci Podnikatelské fakulty VUT dne 14. 12. 2010 (50%).

HROMKOVÁ, L., TUČKOVÁ, Z.Reengineering podnikových procesů. 2. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-759-0.

TRČKA, L., HROMKOVÁ, L.: Critical Success Factors of Czech Higher Educational Institutions. Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, FaME UTB ve Zlíně. Duben 2011. ISBN: 978-80-7454-020-2. (50%).

Elektronická přihláška ke studiu