Akademie

Lidé

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. rektor
Ing. David Král, Ph.D.
Ing. David Král, Ph.D. prorektor
doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D. prorektor
Ing. Jitka Matějková
Ing. Jitka Matějková kvestorka

Katedry

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. vedoucí Katedry ekonomiky a řízení
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. Katedra ekonomiky a řízení
doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Katedra ekonomiky a řízení
doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Katedra ekonomiky a řízení
doc. Ing. Oto Kubik, CSc.
doc. Ing. Oto Kubik, CSc. Katedra ekonomiky a řízení
Ing. Rostislav Tesař
Ing. Rostislav Tesař Katedra ekonomiky a řízení
prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
prof. Dr. Ing. Renáta Hótová Katedra účetnictví a daní
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Katedra účetnictví a daní
doc. Ing. Roman Horák, CSc
doc. Ing. Roman Horák, CSc Katedra účetnictví a daní
Ing. Monika Hodinková, Ph.D.
Ing. Monika Hodinková, Ph.D. Katedra účetnictví a daní
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. Katedra účetnictví a daní
Mgr. Michal Kuneš
Mgr. Michal Kuneš Katedra aplikovaných disciplin

Studijní oddělení

Dagmar Kocmánková
Dagmar Kocmánková referentka
Hana Vašíčková
Hana Vašíčková referentka
Petra Marková
Petra Marková referentka
 %
%
 %
%
Elektronická přihláška ke studiu