Katedry

Katedra účetnictví a daní

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Zástupce vedoucího katedry:

Ing. Monika Hodinková, Ph.D.

Zaměstnanci:

Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M., MBA, Ph.D.

Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.

Externí spolupracovníci:

Ing. Pavel Svirák, Dr.

JUDr. Petra Hanáková

JUDr. Yveta Janáková

Ing. Jiří Klima

Ing. Zdeněk Kříž

JUDr. Martin Ondroušek

Ing. Pavel Uminský, Ph.D.

Mgr. Hana Zahálková

 


Katedra ekonomiky a řízení

Vedoucí katedry:

Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Zaměstnanci:

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, Ph.D., MSc.

Externí spolupracovníci:

Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická Dušátková, Ph.D.

Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Ing. Rostislav Tesař


Katedra aplikovaných disciplin

Vedoucí katedry:

Ing. David Král, Ph.D.

Zaměstnanci:

doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Mgr. Michal Kuneš

Externí spolupracovníci:

doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.