Akademie

Karel Marek

marek

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

marek@post.sting.cz

  • Právo v podnikání
  • Právní úprava obchodních korporací
  • Základy práva I
  • Základy práva II
  • Základy práva III
  • 1978: JUDr. – Univerzita J.E.Purkyně v Brně, v oboru – právo
  • 1984: CSc. – Právnická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně, obor Hospodářské právo
  • 1990: doc. – v oboru Hospodářské právo
  • 1998: habilitace v oboru Obchodní právo
  • 2011: UPJŠ Košice, Právnická fakulta, obor Finanční a obchodní právo (prof.)

MAREK, K. Forwarding Contract, Contract on the Carriage of Goods, Contract on Operating a Means of Transportation In Eds.Belohlavek, A.,Rozehnalova,N.:Czech Yearbook of International Law, International Transportion. New York USA: Juris Publishing, Inc., 2015.

MAREK, K. Features of the regulation of public procurement in the Europan union and the Czech republic. Informacionnyje technologii i sistemy, S.Peterburg: Andrejevskij izdatelskij dom, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 119-126. ISSN 2306-5788.

MAREK,K., PRUCHA, P.:Stavební právo veřejné a soukromé,Leges Praha, 2013, 330s. ISBN 978-80-87576-79-3 (40 %.)

VOJÁČEK, L., DOUBRAVOVÁ, L., MAREK, K., TAUCHEN, J. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. Díl), 2012, MU Brno, 411 s.,ISBN 978-80-210-6007-4 (25%)

SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., MAREK, K., RABAN, P. Česko-slovenské kontexty obchodního práva, Wolters Kluwer, 2011, 544 s., ISBN 978-80-7357-707-0, (25 %.)

Elektronická přihláška ke studiu