Akademie

Kamil Fuchs

fuchs

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

fuchs@post.sting.cz

  • Mikroekonomie
  • Makroekonomie
  • 1973: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor matematika – politická ekonomie
  • 1977: PhDr. – Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Praze
  • 1984: CSc. – Národohospodářská fakulta VŠE v Praze v oboru politická ekonomie
  • 1988: doc. – jmenován docentem v oboru politická ekonomie
  • 1995: habilitace v oboru ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně
  • 2006: prof. – Národní hospodářství na EU v Bratislavě

FUCHS, K. Mikroekonomie II. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-87482-36-0.

FUCHS, K. Makroekonomie II. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-87482-38-4.

FUCHS, K., JURMAN, T., KRULOVÁ, J. Závěrečná práce – jak postupovat při zpracování a úspěšné obhajobě. SVŠE Znojmo, 2013. 61 s. ISBN 978-80-87314-50-0.

FUCHS, K.:Odkaz osobnosti jako příspěvek k aktuálním teoretickým otázkám. Acta Academica Karviniensia, Karviná 3/2012. s. 5 – 13. ISSN 1212-415X.

FUCHS, K.: Pojetí předmětu v Brněnské škole – historie i možnost inspirace. Nová ekonomika, NHF EU Bratislava č. 1, 2012, roč. V, s. 185 – 193, 9 s. ISSN 1336-1732.

Elektronická přihláška ke studiu