Akademie

Josef Dobřický

dobricky

doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

  • Management podnikových znalostí
  • Mezinárodní obchod
  • 1961: Ing., VAAZ Brno, Letecko-elektronická fakulta
  • 1984: CSc., obor Odvětvová a průřezová ekonomika, VUT Brno
  • 2007: doc., Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Podniková ekonomika a management

DOBŘICKÝ, J., NOVOTNÝ, L. Value Analysis in Machine Tool Development Process. 9th International Conference on Machine Tools, Automation, Technology and Robotics, MM Science Journal, Praha 2012. ISSN 1803 -1269. (50%)

TRČKA, L., DOBŘICKÝ, J.: Modeling and Implementation of Process Management in Unversities as a Tool for Building Competitiv regions in Central and Eastern Europe. 7th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 5th Knowledge Cities World Summit, Matera, Itálie 2012, ISBN 978-88-96687-08-6. (50%)

DOBŘICKÝ, MAREK, J., NOVOTNÝ, L: Řízení podnikových znalostí. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. Nakladatelství STING spol. s r.o., Brno, 2013. 141 s., ISBN 978-80-87482-12-4. (33%)

DOBŘICKÝ, J., NOVOTNÝ, L. The Knowledge Management in Czech Industrial Enterprises. 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 9th edition on the theme of: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth. Matera, Itálie 2014, ISBN 978-88-96687-08-6. (50%)

DOBŘICKÝ, J., NOVOTNÝ, L.: Value analysis in Czech industrial enterprises.18th International Scientific Conference „Enterprise and the Competitive Environment“. MENDELU, Brno 2015. (50%)

Elektronická přihláška ke studiu