Akademie

Jiří Urbánek

Fotka_pozadi-01

Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

  • Marketing

2014: Ph.D.
Mendelova univerzita, PEF
obor Řízení a ekonomika podniku

2007: Ing.
Mendelova univerzita, PEF
obor European Studies in Business and Economics

2004: Bc.
Mendelova univerzita, PEF
obor Manažersko ekonomický

TURČÍNKOVÁ, J., BRYCHTOVÁ, J. a J. URBÁNEK. Preferences of men and women in the Czech Republic when shopping for food. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012. sv. 60, č. 7, s. 425-432. ISSN 1211-8516.

TURČÍNKOVÁ, J. a J. URBÁNEK. Changing Eating Habits in Europe? – Case Study in South Moravian Region, Czech Republic. International Journal of Management Cases. 2011. sv. 14, č. 1, s. 445–455. ISSN 1741-6264

URBÁNEK, J.Consumer Behavior – Roles in Decision Making Process of Czech Households. 1. vyd. Spolková republika Německo: LAP Lambert Academic Publishing (March 9, 2010), 2010. 80 s. ISBN 978-3-8383-5477-4.

URBÁNEK, J.,POSPÍŠILOVÁ, V. a J. TURČÍNKOVÁ, J. Analysis of Expectation and Satisfaction of Students of FBE in Brno. In Firm and Competitive Environment – part 4. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2009, s. 329–338. ISBN 978-80-7392-087-6.

URBÁNEK, J.a J. TURČÍNKOVÁ, J. Satisfaction and Expectations Analyses of New Students of FBE MUAF in Brno. In VIII. International Congress on Public and Nonprofit Marketing, Valencia, Spain, 17-19, June, 2009. Spain: 2009, s. 15–18. ISBN 978-84-692-3179-1.

Elektronická přihláška ke studiu