Akademie

Jiří F. Urbánek

urbanek_F

prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.

  • Management rizik
  • Management MSP
  • 1972: Ing.: VUT v Brně – obor Strojírenské technologie
  • 1983: CSc.: VUT v Brně – obor Strojírenské technologie
  • 1990: doc.: – obor – strojírenská technologie
  • 2003: doc.: – habilitace VVŠPV ve Vyškově – obor Teorie řízení
  • 2008: prof.: UO v Brně – obor Ochrana vojsk a obyvatelstva

BARTA, J. URBÁNEK, J.F.et al. Krizová interoperabilita. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s. ISBN 978-80-7231-428-7.

URBÁNEK, J.F. Crisis Scenarios, UO Brno: Monika Promotion, Ltd, 2013, 240 s. ISBN 978-80-7231-934-3. (monografie)

URBÁNEK, J.F. Scénáře adaptivní kamufláže, Tribun EU, 2012, Brno, 126 s. ISBN: 978-80-263-0211-7. (monografie)

URBÁNEK, J.F. BARTA J. A Contribution for Information Security and Privacy, In 11th WSEAS International Conference on Information Security and Privacy (ISP ’12), 2012, Praha, ISBN 978-1-61804-127-2.

URBÁNEK, J.F. Computerized Adaptive Camouflage. In WASET, 2011, Paris, vol. IV, ISSN 2010-3778.

Elektronická přihláška ke studiu