Akademie

Ivan Vágner

vagner

prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA

  • Strategický management
  • Osobní management
  • Základy managementu
  • 1968: Strojní fakulta VUT Brno, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby (Ing.)
  • 1985: Aspirantské studium na VUT Brno , obor Teorie řízení a plánování (CSc.)
  • 1995: Habilitační řízení MU v Brně v oboru „Management“ (doc.)
  • 1997: The Nottingham Trent University – Velká Británie (MBA)
  • 2001: Profesorské řízení v oboru “Ekonomika a řízení podniku” (prof.)

VÁGNER, I. Podněty k posunu paradigmatu myšlení a jednání v managementu. Brno: Sting spol. s r.o. 2015, 100 s. ISBN978-80-87482-23-0.

VÁGNER, Ivan. Klíčové podněty k posunu paradigmatu myšlení v managementu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet – 1989 a 25 rokov po…“ Ružomberok – SR: VERBUM – vydavatelstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2015, s. 1026 – 1033. ISBN 978-80-561-0246-6.

VÁGNER, I. Manažerské komponenty a jejich vazby. Brno: Nakladatelství Sting spol. s r. o. 2014, 106 s. ISBN 978-80-87482-27-8.

VÁGNER, I. Moderní vůdcovství versus moderní vedení. In: Sborník z mezinárodní konference „Dny práva 2012 – Days of Law 2012 Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)“. Brno : Vydavatelství MU, 2013. 14 s. ISBN 978-80-210-6319-8

VÁGNER, I., SABOLOVIČ, M. Systém managementu organizace a znalostního pracovníka. Ružomberok : Verbum, 2011, 165 s. ISBN 978-80-8084-652-7 (monografie)

Elektronická přihláška ke studiu