Studium

Formy studia

Prezenční forma studia:

Výuka probíhá klasickou vysokoškolskou formou, tj. přednášky, semináře a cvičení, vše v rozsahu cca 20 až 24 hodin týdně ve 12 týdenních semestrech, ukončených vždy měsíčním zkouškovým obdobím.


Kombinovaná forma studia:

Výuka probíhá na víkendových soustředěních jednou za 14 dnů, v pátek zpravidla odpoledne a v sobotu od 8.30 do 16 hod. Ročně je realizováno cca 20 soustředění. Na základě praktických zkušeností byla zvolena průběžná forma zkoušení, tzn. na základě předchozích konzultací má student možnost složit zpravidla 1 zkoušku měsíčně. Tato forma zkoušení umožňuje studentům lépe skloubit studium s pracovním, příp. rodinným vytížením.


Všechny předměty jsou zakončeny některou z následujících forem: zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet (s maximálně 5 zkouškami za semestr).

Elektronická přihláška ke studiu