Studium

Formy studia

Prezenční forma studia:

Výuka probíhá klasickou vysokoškolskou formou, tj. přednášky, semináře a cvičení, vše v rozsahu cca 22 až 26 hodin týdně ve 12 až 14 týdenních semestrech, ukončených vždy zkouškovým obdobím.


Kombinovaná forma studia:

  • čtyřdenní soustředění jednou měsíčně
    Ročně je realizováno cca 10 soustředění. Na základě praktických zkušeností byla zvolena průběžná forma zkoušení, tzn. na základě předchozích konzultací má student možnost složit na každém soustředění zpravidla 1 zkoušku. Forma týdenních soustředění (většinou od pondělí do čtvrtka) vyhovuje především studentům ze vzdálenějších míst.
  • víkendové soustředění jednou za 14 dní
    Výuka probíhá jednou za 14 dnů v pátek zpravidla odpoledne a v sobotu zpravidla od 8.30 do 16 hod. Průběh je podobný jako u čtyřdenních soustředění.

Zájem uchazečů o jednu z uvedených forem kombinovaného studia je třeba uvést na přihlášce ke studiu.

Všechny předměty jsou zakončeny některou z následujících forem: zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet (s maximálně 5 zkouškami za semestr).

Elektronická přihláška ke studiu