Akademie

Eva Vincencová

Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

  • Veřejné finance
  • Zdaňování
  • Přímé daně I
  • Přímé daně II

2012: Ph.D.
Univerzita obrany, FEM, Brno
obor Ekonomika a management

1998: Ing.
VUT, FP, Brno
obor Podnikové finance a obchod

1996: Bc.
VUT, FP, Brno
obor Daňové poradenství

VINCENCOVÁ, E., HORÁK R. Taxation in the Czech Republic and neighboring countries. In Vidavnictvo Nacionalnovo universitetu Ukrajiny. Реформування податкової системи України відповіднo до європейських стандартів. 1. vyd. Irpiň, Ukrajina: Universitet deržavoj a podatkovoj služby Ukrajiny, 2013. s. 165-171, 6 s. ISBN 978-966-337-333-1.

VINCENCOVÁ, Eva. Vybrané problémy nepřímých daní. ACTA STING, Brno: AKADEMIE STING, 2013, roč. 2., č. 2, s. 75-89. ISSN 1805-1391.

VINCENCOVÁ, E.Tax stimulation of research and development in the Czech republic. In. Sborník z mezinárodní konference Znalosti pro tržní praxi 2014. Katedra aplikované ekonomie. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. s. 507-514.ISBN 978-080-87533-07-9.

JEŽKOVÁ, R., KRÁL, D. MAREK, K. TRČKA, L. VÁGNER, I., VINCENCOVÁ, E. Podnikání a management v malých a středních podnicích. Teoretické aspekty a aplikace. AKADEMIE STING, o.p.s. Brno – nakladatelství,2015, 399 s. ISBN 978-80-87482-30-8.

VINCENCOVÁ, E.Enterprise taxation and financial decisions.In. Sborník z mezinárodní konference Znalosti pro tržní praxi 2015. Katedra aplikované ekonomie. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, s. 1073-1084.ISBN 978-80-87533-12-3.

Elektronická přihláška ke studiu