Akademie

David Král

kral

Ing. David Král, Ph.D.

  • Bezpečnostní politika podniku
  • Management rizik
  • Informatika

2010: Ph.D.
FP VUT Brno,
obor Řízení a ekonomika podniku

1998: Ing.
FP VUT Brno,
obor Podnikové finance a obchod

KRÁL, D.Information security in SME. 2011. ACTA VŠFS 1/2011. s. 61-73. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. ISSN 1802-792X.

KRÁL, D. Analysis of Process-Related Risk: sborník příspěvků z mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost 2013. In. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2013. s. 232-236. ISBN 978-80-7231-928-2.

KRÁL, D. Process-related risk according to ISO/IEC 15504 In: Crisis scenarios (vědecká monografie). 1. vyd. Praha. MONIKA Promotion, s.r.o., 2013. 235 s., s. 132-148. ISBN 978-80-7231-934-3. Člen autorského kolektivu.

KRÁL, D. a J. F. URBÁNEK. 2014. Terror Threats Life Cycles Controlling Using Crisis Management during Environmental Metamorphoses. International Conference on Environment Systems Science and Engineering (ESSE 2014). Los Angeles, USA. IERI Procedia, Volume 9, p. 141-147. ISSN: 2212-6678. (50%)

KRÁL, D. Management bezpečnosti informací v malých a středních podnicích. In: JEŽKOVÁ, R., KRÁL, D., MAREK, K., TRČKA, L., VÁGNER, I., VINCENCOVÁ, E. Podnikání a management v malých a středních podnicích: teoretické aspekty a aplikace. 1. vyd. Brno: STING, spol. s r.o., 2015. 399 s. s. 224 – 269. ISBN 978-80-87482-30-8.

Elektronická přihláška ke studiu