Studium

01/ Studijní program:

Ekonomika a management | B6208

studijní obor: Organizace a řízení malých a středních podniků

Studijní obor

Organizace a řízení malých a středních podniků

Absolvent oboru je znalý podstaty základních ekonomických procesů a je tedy schopen samostatně nebo týmově zabezpečit efektivní řízení organizace. Disponuje k tomu adekvátními ekonomickými, manažerskými a komunikačními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Absolvent je schopen vykonávat funkci řídícího pracovníka nižšího či středního stupně managementu pro podnikovou i neziskovou sféru. Mezi základní schopnosti absolventa rovněž patří uplatnění při založení a řízení vlastního malého či středního podniku. Absolvent je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru s ekonomickým zaměřením.

02/ Studijní program:

Hospodářská politika a správa | B6202

studijní obor: Zdaňování

Studijní obor

Zdaňování

Absolvent oboru je schopen zabezpečit efektivní fungování organizace zejména v oblastech vedení účetnictví včetně jeho daňových aspektů a správě daní. Absolvent disponuje také velmi dobrou právnickou orientací a je schopen se uplatnit v soukromém podniku i ve veřejné správě, např. na pozici účetního, ekonoma, daňového specialisty, prokuristy, asistenta v účetní a daňové kanceláři. Po získání potřebné praxe může zastávat pozici účetního poradce, ekonomického a organizačního poradce, po vykonání profesních zkoušek profesi daňového poradce. Absolvent je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru s ekonomickým zaměřením.

hat icon Elektronická přihláška ke studiu