Věda a výzkum

Archiv čísel ACTA STING

Archiv 2015:

Acta Sting č. 1/2015 (pdf, 1,63 MB)

Seznam autorů a názvů přispěvků 1/2015

Užití metody bootstrap v indexové analýze
Alena Kocmanová, Veronika Lacinová, Zdeněk Karpíšek, Zdeněk Sadovský

Dopady transpozice směrnice EU do účetnictví jednotlivých typů účetních jednotek v České republice od 1. 1. 2016
Jana Gláserová

Judikatura soudního dvora EU v oblasti přímých daní
Barbora Havlíková, Jana Tepperová

Využití metody value averaging na evropském akciovém trhu
Martin Širůček

Přínosy open dat, souvisejících portálů a aplikací pro veřejný sektor
Renáta Máchová, Martin Lněnička

Plánování a rozpočtování u vybraného subjektu veřejné správy
Petr Musil

SES company development prospects according to the marginal efficiency of the integration processes
Olga Pizhuk

 


Archiv 2014:

Acta Sting č. 2/2014 (pdf, 482 KB)

Seznam autorů a názvů přispěvků 2/2014

Odhad významu švarcsystému v jednotlivých odvětvích v České republice
Savina Finardi, Ondřej Bayer

Spokojenost se zamětnáním učitelů středních škol
Helena Harausová

Fenomén zvaný start-up. východiska, fungování, výzvy
Renáta Ježková

K problematice daňových doměrků
Václav Vybíhal

Acta Sting č. 1/2014 (pdf, 1,82 MB)

Seznam autorů a názvů přispěvků 1/2014

Legal framework of residency regarding non-eu citizens in the slovak republic
Zahir Jaan Zaher, Kristína Králiková

Changes in sovereign ratings
Radim Gottwald

Forwarding contract, contract on the carriage of goods, contract on operating a means of transportation
Karel Marek

Strategic approach for evaluation of the enterprise competitiveness
Iryna Minchinska, Victoriya Derevyanko

 


Archiv 2013:
Acta Sting č. 2/2013 (pdf, 1,65 MB)

Seznam autorů a názvů přispěvků 2/2013

Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů
Václav Vybíhal

Dopad nových metodických postupů pro vykazování operativního pronájmu
Patrik Svoboda, Hana Bohušová

Medzinárodná spolupráca a vzájomná pomoc při vymáhaní pohľadávok v Slovenskej republike
Roman Pauliček

Strategic analysis application in management decision-making
Olga Pizhuk

Theoretical aspects of tax minimization in Ukraine
Olga Ivanyshyna, Vitaliy Korvyakov

Vybrané problémy nepřímých daní
Eva Vincencová

 


Acta Sting č. 1/2013 (pdf, 1,20 MB)

Seznam autorů a názvů přispěvků 1/2013

Harmonizace finančního výkaznictví malých a středních společností ve světě
Lucie Bartůňková, Pavel Semerád

Vliv logistiky na získání a udržení konkurenční výhody na trhu
Petr Hajna, Vladimír Halenka, Vladislav Vincenec

Právní aspekty přímé volby prezidenta v ČR
Zdeněk Koudelka

Smlouva o otevření akreditivu
Karel Marek

Využití modelu strategického řízení v elektronickém podnikání
Zuzana Němcová, Martina Janková

 


Archiv 2012:
Acta Sting č. 1/2012 (pdf, 1,30 MB)

Seznam autorů a názvů přispěvků 1/2012

Foreign capital in the banking sector in Ukraine
Janina Belinska

Aplikace intervalové aritmetiky v indexové analýze
Zdeněk Karpíšek, Alena Kocmanová, David Král, Veronika Lacinová

Právní úprava a řešené případy veřejných zakázek
Karel Marek

Procesní řízení ve vysokoškolském vzdělávání
Lukáš Trčka

Cíle a dopady současné „koncepce“ daňové reformy v ČR
Alena Vančurová

Daňová spravedlnost
Eva Vincencová

hat icon Elektronická přihláška ke studiu