Věda a výzkum

ACTA STING 4/2016 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 4/2016 (pdf, 1,40 MB)


Články / Articles:

Natália Ďuríková, Milena Otavová, Jana Gláserová
NOVELA PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE VPLYVOM TRANSPOZÍCIE SMERNICE Č. 2013/34/EU
AMENDED LEGISLATION IN THE ACCOUNTING AREA IN SLOVAKIA AND IN THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF TRANSPOSING THE DIRECTIVE NO. 2013/34/ EU
PDFhttps://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_01.pdf
Kamil Fuchs
DANĚ VE VÝKLADU ZÁKLADŮ EKONOMIE A SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY
TAXES IN THE INTERPRETATION OF THE BASES OF ECONOMICS AND RELATED ISSUES
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_02.pdf
Martin Husár
VYUŽITIE KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVY PŘI DISTRIBÚCII TOVAROV
APPLICATION OF THE COMMISSION CONTRACT IN THE DISTRIBUTION OF GOODS
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_03.pdf
Hana Skalická
PROBLEMATICKÉ ASPEKTY SOLÁRNÍHO ODVODU
PROBLEMATIC ASPECTS OF SOLAR TAX
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_04.pdf
Eva Matějíková, Petr David
HODNOCENÍ VOLBY UKAZATELE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VE VZTAHU K DAŇOVÝM ÚNIKŮM
ASSESSMENT OF SELECTION OF THE TAX BURDEN INDICATOR IN RELATION TO THE TAX EVASION
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta4_2016_web_05.pdf
Inna Stecenko, Anvar Irchaev
IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_06.pdf
Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová
VYUŽITÍ OBECNÍHO KOEFICIENTU PRO ZVÝŠENÍ VÝNOSŮ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
UTILIZATION OF MUNICIPAL COEFFICIENT FOR INCREASE OF PROPERTY TAX REVENUES
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_07.pdf
Robert Kledus
POJMY CENA A HODNOTA V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A PŘI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
TERMS OF PRICE AND VALUE IN LEGAL REGULATIONS IN THE PROCESS OF PROPERTY EVALUATION
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2016/acta4_2016_web_08.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia