Věda a výzkum

ACTA STING 2/2016 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 2/2016 (pdf, 1,44 MB)


Články / Articles:

Andrea Olšovská, Marek Švec
VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO KRAJÍN EÚ/EHP PO NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE
THE SECONDMENT OF STAFF TO EU/EEA COUNTRIES ACCORDING TO NEW LEGISLATION
PDFhttps://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_01.pdf
Karel Marek
ČINNOST KONTROLNÍ A ČINNOST – DÍLO
ACTIVITY CONTROL (INSPECTION) AND ACTIVITY – WORK
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_02.pdf
Iryna Prokopenko, Valeriia Havrylova
THE EUROPEAN EXPERIENCE OF TAX STIMULATION OF FOREIGN INVESTMENT
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_03.pdf
Dana Hálová
GENDEROVÁ NEROVNOST V ČESKÉM PENZIJNÍM SYSTÉMU
GENDER INEQUALITY IN THE CZECH PENSION SYSTEM
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_04.pdf
Petr Bernatík, Roman Horák
ANALÝZA RESTRIKTIVNÍCH OPATŘENÍ REALIZOVANÝCH V LETECH 2008 – 2013 MINISTERSTVEM OBRANY ČR
ANALYSIS OF THE RESTRICTIVE MEASURES IMPLEMENTED IN THE YEARS 2008-2013 BY THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_05.pdf
Martina Skalická Dušátková
NÁSTRAHY POJMŮ: AKTIVA, MAJETEK, JMĚNÍ, ZÁVAZEK, DLUH
PITFALLS OF TERM USAGE: ASSETS, PROPERTY, LIABILITY, DEBT
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_06.pdf
Jan Škopek
DOPADY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY NA ROVNOVÁHU FIRMY
EFFECTS OF VALUE ADDED TAX IN EQUILIBRIUM OF A BUSINESS ENTITY
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2016/acta2_2016_web_07.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia