Věda a výzkum

ACTA STING 1/2019 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 1/2019 (pdf, 1,92 MB)


Články / Articles:

Marianna Dražanová a Volodymyr Andruščenko
NĚKTERÉ OTÁZKY VÝVOJE INOVAČNÍCH PROCESŮ PŘI SPRÁVĚ A VÝBĚRU DANÍ
SOME QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE SPHERE
OF ADMINISTRATION AND TAX COLLECTION

PDFhttps://www.sting.cz/acta/1-2019/acta1_2019_web_01.pdf
Zdeněk Karpíšek, Marianna Dražanová, Veronika Lacinová
LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL INTERVALOVÉ ČASOVÉ ŘADY
LINEAR REGRESSION MODEL OF INTERVAL TIME SERIES
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2019/acta1_2019_web_02.pdf
Yvona Legierská, Jan Mertl
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZE ZDROJŮ V ZAHRANIČÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE ČESKÝCH LODNÍKŮ V NIZOZEMÍ
INCOME TAXATION FROM DEPENDENT ACTIVITY EARNED ABROAD – CASE STUDY OF CZECH BOATMEN IN THE NETHERLANDS
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2019/acta1_2019_web_03.pdf
Irina Lukyanova, Anastasiya Piakarskaya
THE PROSPECTS OF THE APPROACHING OF THE COSTS FOR ACCOUNTING AND TAX PURPOSES IN BELARUSIAN PRACTICE
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2019/acta1_2019_web_04.pdf
Matušovičová Monika
SEGMENTÁCIA GENERÁCIE 50+
SEGMENTATION OF THE GENERATION 50+
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2019/acta1_2019_web_05.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia