Věda a výzkum

ACTA STING 1/2017 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 1/2017 (pdf, 2,63 MB)


Články / Articles:

Marianna Dražanová, Iryna Prokopenko
FORMOVÁNÍ POSTUPŮ PROVEDENÍ DAŇOVÝCH KONTROL NÁROKU NA ODPOČET VÝDAJŮ NA VAV
CREATION OF PROCEDURES FOR PERFORMING TAX AUDITS RIGHT TO DEDUCT EXPENDITURE ON R & D
PDFhttps://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_01.pdf
Blanka Adámková, Jiří Camfrla, David Houšť
BALANCED SCORECARD NÁSTROJ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU
BALANCED SCORECARD THE STRATEGIC MANAGEMENT TOOL OF THE NON-PROFIT
ORGANIZATIONS

PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_02.pdf
Monika Hodinková, Pavel Svirák
DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?
TAX OPTIMIZATION AND CSR PRINCIPLES – THEY CAN ACTUALLY BE IN COMPLIANCE?
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_03.pdf
Nina Bočková
EKONOMICKÝ RŮST A VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE
ECONOMIC GROWTH AND EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN THE CZECH REPUBLIC

PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_04.pdf
Jan Škopek
UPLATŇOVÁNÍ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V EVROPSKÉ UNII
REVERSE CHARGE APPLICATION IN THE EUROPEAN UNION
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_05.pdf
Ivan Vágner
CURRENT AND FUTURE BASIS OF STRATEGIC MANAGEMENT
SOUČASNÉ A BUDOUCÍ ZÁKLADY STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_06.pdf
Václav Vybíhal
DAŇOVÁ POLITIKA ČR V EVROPSKÉM KONTEXTU A JEJÍ VLIV NA DAŇOVÉ ÚNIKY
TAX POLICY OF THE CZECH REPUBLIC IN THE EUROPEAN CONTEXT AND ITS INFLUENCE ON TAX EVASIONS
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_07.pdf
Veronika Lapková, Stanislav Klazar
KAUZA DAŇOVÉ SLEVY NA DŮCHODCE – SELHÁNÍ SPOLUPRÁCE EKONOMŮ A PRÁVNÍKŮ
THE CASE OF TAX CREDIT FOR PENSIONERS – A FAILURE OF COOPERATION BETWEEN ECONOMISTS AND LAWYERS
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2017/acta1_2017_web_08.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia