Věda a výzkum

ACTA STING 1/2012 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 1/2012 (pdf, 0,87 MB)


Články / Articles:

Janina Belinska
FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SECTOR IN UKRAINE
PDFhttps://www.sting.cz/acta/1-2012/acta1_2012_web_01.pdf
Zdeněk Karpíšek, Alena Kocmanová, David Král, Veronika Lacinová
APLIKACE INTERVALOVÉ ARITMETIKY V INDEXOVÉ ANALÝZE
APPLICATION OF INTERVAL ARITHMETIC IN INDEX ANALYSIS
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2012/acta1_2012_web_02.pdf
Karel Marek
PRÁVNÍ ÚPRAVA A ŘEŠENÉ PŘÍPADY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
REGULATIONS AND CASE LAW OF PUBLIC PROCUREMENT
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2012/acta1_2012_web_03.pdf
Lukáš Trčka
PROCESNÍ ŘÍZENÍ VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
PROCESS MANAGEMENT IN COLLEGE EDUCATION
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2012/acta1_2012_web_04.pdf
Alena Vančurová
CÍLE A DOPADY SOUČASNÉ „KONCEPCE“ DAŇOVÉ REFORMY V ČR
OBJECTIVES AND IMPACT OF CURRENT „CONCEPT“ OF TAX REFORM IN THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2012/acta1_2012_web_05.pdf
Eva Vincencová
DAŇOVÁ SPRAVEDLNOST
TAX EQUITY
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2012/acta1_2012_web_06.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia