Věda a výzkum

Konference

DANĚ – TEORIE A PRAXE 2016

XIX. ročník mezinárodní odborné konference

Předchozích ročníků konference se zúčastnila značná část daňových odborníků z vysokých škol v ČR, daňoví poradci a auditoři, členové prezídia KDP ČR, představenstva Sdružení účetních a daňových poradců, odborníci z finančních ředitelství a úřadů, přední odborníci z praxe. Z průběhu konference je pravidelně vydáván Sborník abstraktů a referátů. Konference probíhá formou krátkých, cca 10 minutových referátů s přibližně stejně dlouhou diskusí, délka písemného abstraktu do sborníku je stanovena na cca 6 – 8 stran formátu A4, samozřejmě lze zveřejnit i delší příspěvek. Všechny články prochází recenzním řízením a vybrané z nich jsou publikovány v odborném časopise ACTA STING (od roku 2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, zařazen do databáze ERIH PLUS).

Po zkušenostech z minulých let neurčujeme tématické zaměření referátů a považujeme kombinaci teoretických a praktických příspěvků za jednu z předností této konference. Do sborníku konference nebudou zařazeny příspěvky, odevzdané po datu konference a příspěvky nepřednesené.

Místo: Hotel SLOVAN, Brno, Lidická č. 23.
Zahájení konference: pátek 9.9.2016 ve 14,00 hod.
Konec: 10.9.2016 asi ve 14,00 hod.
Termín pro zaslání příspěvků: 5.9.2016
Vložné na konferenci: 1.331 Kč (vč. 21% DPH).
Plátcům DPH vystavíme daňový doklad.

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťuji sami.
Zájemci mají možnost objednat si ubytování přímo na adrese:
Hotel Slovan, Lidická 23, 659 89 Brno
tel.: 541 321 207, 541 212 020.
Fax: 541 211 137.
E mail: hotel@hotelslovan.cz

V hotelu si lze zaplatit parkování v kryté garáži.

Formát: Příspěvky ve formátu Word můžete zaslat emailem na adresu konference@sting.cz. Přiložte prosím i fotografii,
v elektronickém sborníku bude vedle Vašeho jména v záhlaví článku.

Všem přihlášeným zašleme po obdržení platby dopis o zařazení a poskytneme též bližší informace o organizaci konference, dopravě atd.

Přihlášku zašlete na adresu:
Sting
Stromovka 1,
637 00 Brno
FAX 541 220 334
nebo e mail:
konference@sting.cz

Úhradu proveďte:
KB Brno, č.ú. 1588745621/0100,
KS 0308, VS 151.

hat_icon Elektronická přihláška ke studiu